27 May


Ministarstvo zdravstva je uvrstilo u program monitoringa sukladno članku 4. Pravilnika o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani naš čaj od maslinovog lista.